Værdier

Værdier


Troværdighed:

FA Connect har et højt moralkodeks. Vi forsøger til stadighed at leve op til det, vi lover. Vi er ikke berøringsangste i tilfælde, hvor vi begår en fejl. Vi står ved vores handlinger i alle henseender. Med mange års ledelseserfaring i ryggen ved vi, at denne adfærd på sigt betaler sig: At udvise mod til at stå ved, hvem man er. Gevinsten er, at der opbygges et langt klippekort af kredit hos alle relationer.

Man ved hvem vi er og hvor man har os.


Vedholdenhed:

Kunder, kandidater og FA Connect har ét fælles mål: At lykkes!


Vi er utrættelige i vores indsats på at skabe det fælles mål. Ofte vil kunden slet ikke bemærke, at vi yder en ekstraordinær indsats, der ligger udover det aftalte for at nå i mål. Primært skal kunden opleve, at vi sammen opnår det maksimale resultat. Men kunden skal samtidig have en klar fornemmelse af, at vores indsats har været særdeles grundig.


Grundigheden kommer bl.a. til udtryk i vores samtaler, spørgsmål (også de ubehagelige), tilbagemeldinger, team og kollega- screeninger/samtaler, kandidattest og samtaler m.m.


Vi ønsker at blive bedømt på vores værdier. Kan vores 2 værdibegreber bidrage positivt til vores image – er vi glade.