Garanti

Garanti


FA Connect giver 6 måneders garanti (fra tiltrædelsesdato) efter en on board helrekruttering eller helrekruttering.


Garantien dækker, hvis kandidatens fratrædelse skyldes faglige mangler eller personlighed/adfærd, der burde være afdækket i rekrutteringsfasen.


Der kan opstå ændrede forudsætninger i jobbet, der ligger uden for FA Connects indflydelse. Her dækker garantien ikke.


Endelig gælder garantien kun, hvis FA Connect er orienteret og involveret fra det tidspunkt, hvor udfordringen i ansættelsen erkendes. Det giver i situationen begge parter mulighed for problemløsning.


Øvrig garanti:


Når en kandidat ansættes efter rekrutteringsdeltagelse af FA Connect, kontaktes ingen medarbejdere i virksomheden i ét år efter ansættelsesdato af FA Connect.

Der optages ikke medlemmer i FA Connects Klub100, der er ansat i virksomheder, som samarbejder med FA Connect.


Ovennævnte garantiordning er et udpluk af endelig samarbejdsaftale - heri yderligere præcisering ift. aktuel opgave.