Helrekruttering

Helrekruttering


En helrekruttering er uden on board forløb, men stadig med fuld garanti.


Der færdiggøres endelig stillingsopslag og FA Connect starter den egentlige rekruttering. Der annonceres i relevante medier, searches generelt, heri også i Klub100.


Finalekandidater præsenterer case tilrettet virksomheden og det kommende job.

Virksomheden udpeger den endelige kandidat.


Der testes altid som minimum på kompetenceprofil og intelligenstest på kandidater. Vi anbefaler at finalister ligeledes adfærdstestes.


Rekrutteringsforløb ca. 5 - 9 uger.


Garanti: 6 måneder. Læs nærmere under ”garanti".


Nedenfor ét eksempel på en helrekruttering:


*Klub100: Læs under fanen.