On Board helrekruttering

On Board helrekruttering


FA Connect inviteres indenfor i virksomheden. Vi screener kultur og adfærdsdækker kommende kolleger.

Ring og hør nærmere på 20 24 62 33.


Stillingsopslag færdiggøres og FA Connect starter den egentlige rekruttering. Der annonceres i relevante medier, searches generelt, heri også i Klub100.


Finalekandidater præsenterer case tilrettet virksomheden og det kommende job.

Virksomheden udpeger den endelige kandidat.


Når ansættelsesaftalen er indgået, aftales der et on board forløb for den nye medarbejder. Formålet er en optimering af opstarten for den nyansatte.


Der testes altid som minimum på kompetenceprofil og intelligenstest på kandidater. Vi anbefaler at finalister ligeledes adfærdstestes.


Rekrutteringsforløb ca. 5 - 9 uger


On Board forløb typisk på 3 – 6 måneder.


Garanti: 6 måneder. Læs nærmere under ”garanti".


Nedenfor ét eksempel på en on board helrekruttering:

*Klub100: Læs under fanen.